سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان - خوراسگان
سامانه آموزش نسخه 110
           
  نام کاربری :      
  رمز عبور :      
              
       
   
     
         
     
         
  7:28:1 جمعه 31 فروردين 1397
  IP:54.196.47.145 = S-1-5-17 == NT AUTHORITY\IUSR